Visco-coupleur VW T3 SYNCRO(1989)

Visco-coupleur VW T3 SYNCRO(1989)